ت برابرات ایران در حاشیه افتتاح حای جدید

[ad_1]

او گفت:

من مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم، اما مطمئن نیستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم.

مدیر مخابرات ایران

ت برابرات ایران میزان سرمایه گذاری برای افتتاح این پروژه را ۲ یار میلیارد تومان اعلام م.

گفت: شتندای یا بالا می رود. او همچنین سهم زازار از نداند پهن در کشور را ۶۳ درصد نداند. »

سلطانی همچنی اقتصادی کرد مخابرات یک بنگاه بزرگ است و همیشه به سمت سودآوری قدم ردارد. او باور دارد چون ارتقای منابع و موارد مدیریت هزینه ها و توسعه مشارکت، سرمایه گذاری در اکوسیستم و تحقیقات با نهادهای حاکمیتی در جهت تصمیم گیری قوانین کسب و کار، توسعه به روز یکپارچه سازی زیرساخت، سامانه فناوری اطلاعات و اطلاعات بهینه مدل سازی عملیاتی، ارتقای فرهنگ و شایستگی های سازمانی جزوات سیاست های کلان این در یک گذشته گذشته بوده است.

صی گفته‌لطانی تلاش کرده است این وضعیت نسبت به رسارسال در رضایت مندی وجود داشته باشد:
USP شرکت ردارداد بیت استریم با هشت P TCP ، تعریف سرویس یای جدید در شبکه برابرات و
»ز ازامات تا برای رضایت بیشتر نان بوده است.»

گفت: داخل نمی شوم. »شبکها شبکه واخت را داریم و از وزارت ارتباطات را میخواهیم تا به این پتانسیل».

پروژه های یاوین افتتاح شده در این یناسم به زیر زیر اعلام شد:

 • توسعه هزار پورت پورتلفن فنابت
 • توسعه ۲۳۳ هز رار پورت بند ند
 • G یک یونلیون یون و هزار پورت شبکه G NGN
 • زیازی ۱۷ هزار و ۴۰۰ ۴۰۰ مترلومتر اوتر شبکهابل مسی
 • توسعه ۵۵۸۰ مترلومتر متر فیبر نوری
 • زیازی ۶۸۵ سایت شبکه شبکه کیف کزکز
 • توسعه ۷۸۳ نود تات انتقال
 • افزایش ۳ هزار و ۹۳۴ ظرفیت انتقال شبکه
 • توسعه ۶۳۰۰ گیگ شبکه شبکه .ا
 • اتصال ۳۱۲ سایت روستایی شبکه شبکه فیبر نوری
 • ندامین پهنای بند اپراتورهای سیار ر ظرفیت ۳۳۷۰ گیگابیت بر نیهانیه

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما