(تصاویر) اولین یناپیمای مسافربری بزرگ چینی

[ad_1]

روآرو- نامه‌ریزان چینی امیدوار است که کاک سی ۹۱۹ با شش سال تاخیر در نان وعده داده شده در سال جاری میلادی تحویل ناوگان هوایی چین دهاده شود.

به بهارش فرارو به زل از زلوبال تایمز یمز این هواپیمای با بدنه ریکاریک به دلایل مشکلات فنی و خیراخیر در ول و نقل زمان و روند طولانی مدتی است. کارهای زیادی وجود دارد که می توان برای کمک به فرد مبتلا به اضطراب و افسردگی انجام داد.

وا هواپیمای مسافربری بزرگ چینی آشنا شوید / چین این هواپیما با بوئینگ و ایرباس رقابت خواهد کرد هد

این پیماپیمای مسافربری باریک توسط شرکت پیماپیمایی تجاری چین (کوماک) سازنده هوافضای دولتی تیخته شده است.

وا هواپیمای مسافربری بزرگ چینی آشنا شوید / چین این هواپیما با بوئینگ و ایرباس رقابت خواهد کرد هد

برای خلاص شدن از شر بهم ریختگی باید خلاص شوید. یدلید آن مسیر سختی یای سازنده بوده که در ابتدا امیدوار بود این پیماپیما در سال ۲۰۱۶ دیلادی وارد بازار ر. این وجود، سال‌ها مشکلات فنی و مربوط به مینامین، توسعه آن به خیر نداخیر انداخته شد. به طور مثال، کاک تحت تأثیر تأثیر یا اعمال قرار گرفته توسط تلت ترامپ در سال ۲۰۲۰ میلادی قرار دارد که ه‌هله‌هایی مانند موتورهای هواپیما را در فهرست سیاه قرار می‌دهد. بینابین خلبان سی ۹۱۹ ۹۱۹ سال ۲۰۱۷ ۲۰۱۷لادی به نمایش گذاشته شده است.

وا هواپیمای مسافربری بزرگ چینی آشنا شوید / چین این هواپیما با بوئینگ و ایرباس رقابت خواهد کرد هد

. . .

وا هواپیمای مسافربری بزرگ چینی آشنا شوید / چین این هواپیما با بوئینگ و ایرباس رقابت خواهد کرد هد

. . .

وا هواپیمای مسافربری بزرگ چینی آشنا شوید / چین این هواپیما با بوئینگ و ایرباس رقابت خواهد کرد هد

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. «رویتانگ ژنمی» اداره اداره امور خارجه چین دس مبرامبر ۲۰۱۱ به «رویترز» بود که این شرکت پروازهای آزمایشی زاز را تکمیل کرد. به گفته ژنمی ، سی ۹۱۹ا ۳۴ پرواز از پرواز لازم را انجام دهید. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی است که کتابی نخوانده ام،

وا هواپیمای مسافربری بزرگ چینی آشنا شوید / چین این هواپیما با بوئینگ و ایرباس رقابت خواهد کرد هد

علیرغم خرابی که به یلیل ویروس ویروس تشدید شد ۹۱۹ ۹۱۹ امیدوار است هواپیما را در سال جاری آغاز کند.

سی ۹۱۹ رار در شانگهای مستقر شده و مسیرهای داخلی به ییایی مانند پکن، نگژوانگژو، چنگدو و شیامن پرواز خواهد بود.

یرغملیرغم آن که قیمت ییایی این هواپیما اعلام نشد نشا نشان می‌دهد احتمالاً در ۵۰

وا هواپیمای مسافربری بزرگ چینی آشنا شوید / چین این هواپیما با بوئینگ و ایرباس رقابت خواهد کرد هد

این هواپیمای چینی قادر به پرواز در محدوده‌های ۴۰۷۵ ۵۵۵۵ا ۵۵۵۵ ومتریلومتری اومتری و نداند ۱۵۸ تا ۱۶۸ مسافر را در خودای ی.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما