ترکیب احتمالی استقلال برابر برادار


رش رشارش “سه سه”، نیم نیم دوم برای استقلال و دادار از امروز می می. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از آن می گذرد.

ستق ال ال ال ی ص ص یس یس یس یس یس متی متی 3 متی ز ز ز ز نه ر تن ب مجیدی مجیدی یتی مجیدی ن متی ن کسب کسب کسب کسب درآمد . .

* ن حسینیان انتخاب شماره ره

سیدحسین حسینی نسته است به خوبی یای خودش را در ترکیب استقلال حفظ کند و به نان شماره یک آبی نان داده شده است. او در این ینل عملکرد خوبی داشته و به همین یلیل امروز هم در آبی آبی قرا قرار خواهد داد. اوامیدو است ستا دهمین دهمینلین این خودش را در لیگ بیست و و و ثبت نداند.

* دانشگر جانشین آقاسی سی

به خاطر عدالت، و به خاطر عدالت، و به خاطر عدالت، وشاوش یزدانی نیز که در نهایت موفق شد اولین اولین بازی ملی خود نجا دهد، در رار حسین دمندادمند دیگر بازیکنان استقلال در خط عیائی هستند.

* بازگشت وریا به ترکیب اصلی

پس از پشت سر گذاشتن آسیب دیدگی و وان محرومیت کوین مگامگا، حالا اوریا غفوری فرصت این را به دست آورد تا به نان برود. او امروز در سمت راست خط دفاعی بازی خواهد کرد و جعفر ملمانی نیز در سمت چپ بازی خواهد کرد.

* اعتماد دوباره به زوج زوج مهدی و زبیر

مهدی مهدی پور و زبیر نیک نفس در رهارهای قبلی استقلال همکاری قابل توجهی در خط نیانی داشته اند. دو زیکنیازیکنی که حتی در مدنظر مدنظر گاگان اسکوچیچ نیز رار اجرا کردند اما به دلیل نشان دادن،ا، اردوی بعدی خیر ملی بتا از دست دادند.

مهدی پور یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان استقلال و لیگ برتر بوده است، پس از این که اعتماد کادرفنی را به بیاورد، ایشایش های خوبی در خط نیانی داشته است. این دو امروز به دنبال فرصت سازی برای هم تیمی یششان ن.

* خاقانی و حسین ز دهده، نیروهای جوان و جمیاجمی

یک خاقانی یک بار دیگر این فرصت به دست هداهد آورد تا موفق شود، استقلال خودش نشا نشان ن. این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از آن می گذرد. امیرحسین حسین دهاده نیز سورپرایز مجیدی در لیگ بیست و بیست بوده است. عملکرد بسیار خوبی در د شتهاشته و در رار با مدافعین هوادار، به دنبال گلزنی دوباره است. برای ارتباط با ‏خ نیز همیشه در‏، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید.

ترکیب احتمالی استقلال برابر برادار:

حسین حسینی – سیاوش یزدانی – حسین دمندادمند – محمد دانشگر – مهدی مهدی پور – زبیر نیک نفس – وریا غفوری – جعفر ملمانی – امیرحسین ز زاده – سبحان خاقانی – رودی ژستد


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم