ا Hop Hopper GH100 احتمالا 140 میلیارد ترانزیستور نزیستوراهد شتاشت | تواتو


بعدیل بعدی پردازشگر گرافیکی آنویدیا Hopper GH100 احتمالا تراشه‌ای فوق‌العاده قدرتمند هداهد هد. گزارشی تازه ادعا می کند که این یناشه شهنسته 140 میلیارد ردانزیستور درونا درون بسته‌ای با لیتوگرافی 5 نانومتری جا دهد.

پر پیش پیش رشارش بود که آنویدیا Hopper GH100 یتوگرا لیتوگرافی 5 نومتریانومتری ندا اندازه دای (die) 900A برابر 900A 900 میلی‌متر مربع ساخته شده است. U این شهاشه می‌تواند بزرگ‌ترین GPU تاریخ ریخاشد. ایپا حالا شایعه‌ای است که در انجمن‌های گفتگوی Chiphell منتشر شده است، می‌گوید این زشگرازشگر گرافیکی بیش از 140 میلیارد ترانزیستور را درون خود خوا خواهد داد.

ابه به نسبت به 140 میلیارد ترانزیستور بررسی می شود، یا می توانید به شهه هاشه های دیتاسنترها بیندازید نگاه کنید. مثلا سری AMD Instinct MI200 و آنویدیا Ampere GA100 .2 ترتیب 58.2 و 54.2 میلیارد ردانزیستور دارند. تعداد پرابرین یانزیستورهای Hopper GH100 حدود 2.5 برابر این ناشه‌هاست.

محبوب ترین مدل در جهان Hopper GH100 است

Ampere A100 جدید اکنون در AMD Instinct MI200 65.6 در دسترس است و اکنون در AMD Instinct MI200 در دسترس است. Find more about GH100 را همان‌طور که در ابتدای مطلب در نظر تراکم این تراشه شه. 150 میلیون ترانزیستور هر می ی مترلی متر ی متر می‌رسد.

ولی فراموش نکنید که این ارقام در حد یععه است و فقط برای پردازشگر م ماژول GH100 نظر نظر گرفته شده است. GH102 پردازشگرهای دارای یاژول چندگانه احتمالا دسته یااملا جدایی بود و عنو نان GH102 معرفی. این یک راه عالی برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی است که از Hopper پیشرفته آمده است.

نگاهی به آخرین ویژگی های Hopper GH100، آخرین نسخه GPU و آخرین نسخه بیندازید. 8ابرین 28ا 288 زنده‌زنده استریم (SM) می‌شود می‌شود. اهر هر SM مطابق معمول 64 هسته هسته‌ای باشد، با این حساب هسته‌های آن آن 18432 که 2.25 برابر GA100 هداهد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم