اینتل رسما اعلام کرد: با ساخت تراشه‌های ماینینگ وارد دنیای بلوکچین می‌شویم | تواتو

[ad_1]

اینتل رسما اعلام کرد که هداهد به‌طور کامل وارد بازار فناوری بلوک‌چین شود و تراشه‌های مکانی که قرار است در ادامه سال 2022 معرفی کند، حوزه باشد. استخراج کوین ایفای نقش داشته باشد.

اینتل در پستی وب گشلاگش توضیح داده است راه یازنده‌های خود را برای سال جاری ریلادی تدوین می‌کند. این شرکت اند برخی بلوکچین‌ها به حجم بالایی از زان رایانشی نیاز دارند. به همین یلیل اینتل خود را روی توسعه وری هاوری‌های بهینه شتاهد گذاشت.

برو در حال حاضر از Argo Blockchain ، بلوک (اسکوئر سابق) و GRID به عنوان اولین مشتریان این محصولات نام برده شده. از سوی دیگر، توجه به این که معماری اینتل روی شهههاشه‌های بسیار زیاد می‌شود، بعید عبید است که این ثیریثیری را بر پرورانده کند. مینامین ایرایر یرازنده‌های اینتل بگذار.

اینتل

اوشه‌های اینتل زیرنظر بخش GPU ساخته شده است

زاشه‌ساز بزرگ آمریکایی به منظور حیاحی و ساخت تراشه‌های ویژه در بلوک‌چین واحد را تحت پوشش قرار می‌دهد. گروه محاسباتی سفارشی به وجود آورده که زیر نظر «دوریاجا کادوری» رئیس رئیس‌احد کارت‌های گرافیک و سیستم‌های رایانشی شتاب‌یافته این شرکت فعالیت خواهد کرد.

ISSCC پیش از اپیشلاعاتی درباره رهافزارهای استخراج بیت کوین در یکی از ‌هایل‌های ارائه اینتل برای کنفرانس ISSCC پیدا شده بود. این ینایل به تراشه‌های معدن بونانزا اشاره می کند، با این حال، اینتل مدتی پیش به غاغ نسل دوم این تراشه ها با نام BMZ2 رفت.

BMZ2 دارای نوعی ریاری اختصاصی است که به طور خودکار برای افزایش سرعت زش‌هاش‌ها است. SHA-256 وا ولتاژ بسیار پایین ییناحی شده است. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. 1000 برابر GPU بر روی SHA-256 رایج در بازار عمل می‌کنند.

آخرین نسخه GPU، اولین نسخه از نسخه SHA-256، یکی از محبوب ترین ها در جهان است. ASIC استفاده ده. ASIC، در تر شه‌هاشه‌های ASIC بسیار پرهزینه‌اند و در زازار فعلی حتی نمی‌توانم آن‌ها را پیدا کنند.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما