اینتر ۱- ۲ نلان ن زگشتازگشت بزرگ با هنرنمایی یی

[ad_1]

او گفت:

اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.

یک دقیقه بعد این باز هم می‌تواند توسط مارسلو بروزوویچ به گل دست کند اما ضربه این بازیکن بعد از تغییر مسیر با واکنش فوق‌العاده مایک ماینان همراه شود.

26 باز هم اینتر نستانست دروازه میلان را باز کند اما این بار ضربه ولو بارلا با اختلاف بسیار کم از رار دروازه به هم هم ز.

27 باز هم اینتر تا آستانه به ثمر نداندن گل اول پیش رفت اما اینبار نیز یکایک مانیان سد هاه بزرگ دنزل دومفرایز بود و اجازه نداد استا رها زه افیا زها زها.

38 آخر قفل دروازه زهلان ن شکسته شکسته. ارسال کرنر کاکان چالهان‌اوغلو وا ضربه یالی ایوان پریشیچ هاه شد تا شاگردان سیمونه اینزاگی با پیروزی یک هله راهی رختکن شوند.

نیمه دوم ماملاً پیگیری شد و دو تیملاتی را روی زهازه ترتیب دادند که البته هیچ مام از آنها مشخص نیست شت. یطیایطی البته بته، سود گرداگردان سیمونه اینزاگی گی.

اما نهایتا دقیقه 75 کنترل کار از دست اینتر رفت و نلان گل تساوی را به نداندند. بعد از یک کشش و در بابل دروازه خالی به اولیویه ژیرو و این بازیکن به حتیاحتیاط گلزنی ت تا نتیجه 1-1 شود.

در کمال تعجب چند بعد از این ینلان ن که گل برتری به ثمراند. نتیجه عالعاده زیبای اولیویه ژیرو و ضربه زدن به این بازیکن باعث نتیجه 2-1 می شود.

در ادامه بازی نیز اینتر هرچه زد به در بسته نتو گل تساوی را به ثمر ننداند تا میلان سه امتیاز حساس و مهم کسبا کسب و قهرم قهرمان بتا بتا بتا باشد.

[ad_2]

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما