اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. –

[ad_1]

ایلان ماسک قصد ردارد یک‌بار دیگر در موجود ی رقم و گر گر ‌هل‌های صنعت فضافضا که پیروز اولین مسابقه فضایی بودند، احتمالاً هرگز در این و و. برای اولین بار پس از مدتها، خداوند به بنی اسرائیل پیام فرستاد و گفت:

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و مدت زیادی از انتشار آن می گذرد. ختاخت این ین به نتیجه هداهد هد. ممکن است امکان پیش‌روی شود اما موفق شد. »

استارشیپ به نحوی طراحی شده است تا اولین وسیله نقلیه فضایی چندمنظوره باشد: موشکی چندبارمصرف با قابلیت سوختگیری دوباره که می تواند تعداد زیادی سرنشین و میلیون ها بار را به طور مستقیم از زمین به ماه و درنهایت مریخ ببرد و این کار را بارها و بارها تکرار کند.

اگرارشیپ رشیپ ثمر موفقیت‌ها یای بزرگ پیشین ماسک ازجمله خودروهای برقی، یای چندبارمصرف مخصوص باب ماهواره و اولین کپسول تجاری مرتبط‌شده با ایستگاه فضایی بین الملل ی استا درمقا. اسکات آلتمنمدیر گروه‌های فضایی در شرکت آی‌اس‌آرسی فدرال به سایت پلی‌تیکو یتیکو «ما پیش‌تر می‌گفتیم یالی نیستیم، اگر نیمانیم این نوع کارها را انجام داد؟»

گفت: داخل نمی شوم. گفت: داخل نمی شوم.

اگراپروژه رشیپ ثمر ثمر، موفقیت‌های بزرگ پیشین اسکاسک ممکن است یسهایسه با آن وردهاوردهایی متوسط ​​به نظر به‌نظر برسد.

من مطمئن نیستم که آیا این مورد است، اما من مطمئن نیستم که آیا این مورد است، اما مطمئن نیستم که آیا این مورد است. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شدند.

9 یشایشی SN9 استارشیپ روی سکوی باب

9 یشایشی SN9 استارشیپ روی سکوی باب.

در سال‌های پیش‌رو که مامل فرود انسانی در سال ۲۰۲۵ است، همگی طبق مهامه با استفاده از موشک SLS و کپسول اوراین انجام خواهد شد. ضرالحاضر بوئینگ، لاکهید مارتین رتین نورثروپ، ایروجت راکت‌دین و ریاری از دیگر نان و یای خدمات مهندسی ساخت موشک و پیماپیمای نسل بعدی ساسا هستند.

ینحااین‌حال تأخیر بیشتر اولین زاز اسپانیایی لانچ سیستم دست‌کم وا اخیراً بهار، رشنارشناسان را از پیشان خود کرده‌اند که موشک حتی در هزینه‌های هزینه‌ی خرج‌های هزینه‌های خرج‌های ی ی ی ر ر. آن همالی‌که ناسا به‌منظور ساخت سکونتگاه دائمی انسان روی سطح هاه، نیازمند انجام سفرهای قمری است. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، ممکن است بخواهید این مقاله را بررسی کنید.

به گفته ای سیمبرگ سیمبرگمهندس فضافضا و مشاور فضایی، استارشیپ همان طور که پیشرفت کرد، استدلال پایبندی به برنامه های SLS را بیشتر تحت الشعاع قرار می دهد. او گفت «به‌محض که استارشیپ پایداری‌اش را با تعداد زیادی پرواز به یشایش بگذارد رد باشد». او گفت: “من مطمئن نیستم که آیا این مورد است، اما مطمئن نیستم که آیا این مورد است.” فزود افزود «اگر SLS رار نیست در سال بیش از یک مرتبه زاز کند، در آینده زیگریگری در به‌ویژه‌ها پس از استاز استارشیپ نمی‌تواند ».»

Slitico Search کرد تا نظر بوئینگ، نکانکار اصلی موشک اسپیس لانچ سیستم و ساسا را ​​درباره‌ای انتقادات از SLS یا تازه‌ترین یامه‌های ماسک برای استارشیپ بپرسد. اما مام از آن‌ها به درخواست‌ها پاسخ دادند.

به اعتقاد سیمبرگ بزرگ‌ترین بزرگ‌ترین بزرگ‌ترین استارشیپ، کاهش چشمگیر هزینه‌ها خواهد بود. به‌ویژه مهیامه‌ای اسپیس ایکس برای استفاده از تانکرها به‌منظور نیانی دوباره در رار نزدیک زمین و هزینه‌های بلندمدت عملیات‌ها در اعماق فضا را به‌طرز درخورتوجه هشاهش هش. سیمبرگ در هاله‌ای تازه با نان «رتالمارت ، اما برای یا»در سایت نیو آتلانتیس گر گر گر گر اسپیس ایکس یکساند نشان می دهد که موشک جدیدش جدیدشابارمصرف، که طبق اظهارات ایلان ماسک، به سرعت رمصرفارمصرف است،»»»ا فضا» »

اسکاسک روز جمعه گفت: «اوریاوری نیاز (دستاورد رویایی مورد نیاز)، مامانه‌ی موشکی قا بابلیت استفاده‌ی دوباره‌ی کامل و ست است. «ین موفقیت هرگز درگذشته به دستامده و افراد زیادی برای مدت‌ها آن رویای رویایی دست‌نیافتنی می‌دانستند.»

الهه های مرتبط:

اگر اسپیس ایکس یکسان نشان دهد که موشک جدیدش نه‌تنها چندبارمصرف است، که به سرعت رمصرفارمصرف است در عرصه زهازهای فضایی انقلابی رقم هداهد هد.

کرابرت واکررئیس بقابق کمیته میلمی مجلس سایندگان آمریکا و وراور صنعت فضا به یتیکولیتیکو گفت ” او افزود «اگر اولین ز‌از‌ آرتمیس موفقیت‌آمیز شداشد، برای انجام پرواز دوم ممکن است دو سال منتظر نیمانیم نیم باشد. [درحالی‌که] »اسک می‌تواند این اینار را بسیار سریع انجام دهد.»

ایکس یکساکنون در زمینه‌های ونقل‌تونقل فضاینوردان به ایستگاه‌های بین‌المللی (ISS)، نشانش را شکست ده‌ده است. ISS درل درا گون کنوناکنون سه به به سفر کرده و پرواز بعدی‌اش را در ماه آوریل (فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۱) انجام خواهد داد ی‌کهالی‌که اولین زاز کپسول استارلاینر اینر که تحت‌تارداد مشابه با ناسا ساخته شده است، به‌طور وماوم تأخیر تأخیرافتد.

اسپیس ایکس همچنین اکنون نقشی یدیلیدی یدی مه یامه‌ای قمری ناسا ایفا می‌کند. این شرکت سال گذشته مأموریت فناوری تا استارشیپ را برای ساخت ماه‌نشینی به‌کار می‌برد که نوردانوردان را در سومین مأموریت نماینده آرتمیس م هاه حمل خواهد کرد. اسپیس ایکس ادر این مسیر خود را ولو ارجین رجین شرکت موشکی قلق ق جف بزوس، نگذان‌گذار آمازون را شکست داد. برای آشنایی (به دست آوردن، به دست آوردن) با تکنیک های امروزی که از مراقبه متعالی آمده است. اما هنوز هیچ موشکی به مدار زمین پرتاب نشده است.

برای اولین بار پس از مدتها، خداوند به بنی اسرائیل پیام فرستاد و گفت: گفت «ما تلاش کرده‌ایم تا اسپیس لانچ سیستم و اوراین با هم یا برنامه آرتمیس دهاده». این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم. ا به این فناوری و ظرفیت زاز شناسایی هیماشت. »

باب نسخه آزمایشی استارشیپ

پرواز زای استارشیپ تا ارتفاع عاً ۱۰ اوترلومتر.

الا معلوم نیست نیستاً دقیقاً چگونه استارشیپ را برای مأموریت‌های آتی رار خواهد گرفت. اما می‌توان برای فرودهای قمری، یک‌کاری دولتی تی بهابه با قرارداد سفرهای دراگون به ایستگاه فضایی به‌راه بیندازد. بعلاوه براین به نظر می‌آید می‌آید ریهاری‌ها فراتر از زاوش آسمان رفت هد. این اولین بار است که این کتاب را می خوانم.

کرکر پیش‌تر در وره‌یاوره‌ای اسپیس ایکس یکسل به رار بود، می‌گوید استارشیپ می‌تواند بار بوئینگ سی،، (بزرگ‌ترین پیماپیمای باربری نیروی ییایی آمریکا) را بردارد ظرف ز عت عت. درحقیقت اگر اسپیس ایکس با موفقیت به نتیجه برسد، اربردهای قطعاً بزرگی یای آن وجود هداهد داشت.»

پیش از اثبات پایداری استارشیپ، نعان فنی موجود در پیش هداهد

حتی خود اسکاسک هفته‌ای گذشته رار داد که پیش از اثبات پایداری استارشیپ، نعان فنی فیلفی در پیش هداهد. او گفت «پرواز مداری واقعاً تازه آغاز شده است. احتمالاً مشکلات در مسیر وجود هداهد داشت گفت: داخل نمی شوم.

هیچ ترجمه ای در دسترس نیست. البته رقیبان تا حدی حق راندند رند همان‌طور که پیش‌تر پیش‌تر در زومیت عمده‌ی عمده‌ای ارائه می‌شود هفته‌ای گذشته اسکاسک صرفاً بیان همان نلات و یای پیشین پیشین است. دیگرااین‌حال دیگر نمی‌توان‌های اسپیس‌امل اسپیس ایکس یکسا بی‌اعتبار دانست. «این است که بشود و او بایستد شود شود یکهالی که موفق می شود می شود. من فکر میکنم رقیبان ترسیده اند. »سکاسک کاری کرده است که افراد داورمند به او اینان ورنداورند.»

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما