اوبامیانگ: از پدری عذرخواهی کردم،، متعلّق به ق او بود:: ورزش ورزش


خبر خبر: 1811973 |
03 اسفند 1400 ساعت 14:20 |
109 زدیدزدید |

0
هاه

با بارسا قهرمان می می

رهاره کابنی بارسلونا معتقد است که گل چهارم برابر والنسیا باید به مام پدری می شود.

رش گزارش “ورزش سه” ، ،امریک اوبامیانگ آخرین یقایق نقل و انتقالات زمستانی بود که نستانست قراردادش با آرسنال را فسخ کرده و یک بعد بارسلونا قراردا رد. را راه پیوستن او به رسارسا فسخ با توپچی ها بود تا دو به تبدیل شدن پنجره، همه رسید ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ین ی ی ی ه ی ی ی ی ی ین ی ی ی ی ی ی ی ی ین ی ی ی ی ی ی ین ی ی ی ی ی ی ی ین ی ی ی ی ی ین ی ی ی ی ی ی ی ین رد و یرد تشخیص تشخیص ریشه برگه برگه برگه برگه برگه نست نست.

رهاره گابنی یکشنبه شب شب سومین زیازی خود برای بارسلونا برابر والنسیا تریک کند کند پایش گ گلزنی زنیاز شد.

اوبامیانگ در مصاحبه با موندودپورتیوو موندودپورتیوو مورد نتق انتقال پرماجرایش به بارسا گفت: « ثاً آخر مشخص است که می نمانم به بارسا ملحق ی یا خیر. دو دقیقه به یایان ، ، ا آرسنال فسخ کردم مد رکارک به لالیگا ارائه ئه. بملبم تند تند و و زا از اضطراب عرق سرد کرده بودم. نی یایانی انتقالات به پدرم پدرم زنگ زدم گفتم بهارسلونا هم. به سران باشگاه هم من من اینجا هستم و هر ریاری هاهم کرد تا این انتقال نهایی یی.

در واقع از طرف خودم خودم نی زاز گذاشتم تا بکنم پیراهن بارسا را ​​به تن کنم. انتقالی که از نظر مالی به ضررم بود یلی ی پیوستن به شگاشگاهی مثل بارسا فقط یک رار در زندگی پیش از خو ستماستم از دستش بدهم. سپس به من اطلاع دهند که برای تست های پزشکی بروم برومح خبرال کننده ای. در نهایت نیز همه در دقیقه یایانی ممکن است. االا در بارسا هستم و معتقدم یلی ی زود به یگایگاهی شایسته بر می. »ب هماهم با بارسلونا تحاتح لالیگا و لیگ یگانان ن.»

هت‌تریک برابر برالنسیا: «در واقع دبل کردم و سومل سوم سوملق به پدری بود. از او عذرخواهی کردم چون قصدی یای اثرگذاشتن روی توپ شتماشتم و چیز چیز اتفاقی قی. شوت پدری استثنایی بود و در مورد رختکن رختکن اصلا حرف ».»

وعده به بر یای پیوستن به رئال: « قعیتاقیت این است که پدربزرگم دادار اتلتیکو بود و من یای که گاهی او را اذیت کنم. می گفتم روزی به رئال هم می خواهم. گفت: داخل نمی شوم. دهانواده مادری ام که اسپانیایی هستند نیز خوشحالند. من حتی نیانی می ستم برای تیم ملی اسپانیا بازی کنم یلی به طراطر پدرم گابن را انتخاب ب.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم