السال داستان های مردگان متحرک Tales of the Walking Dead

[ad_1]

الیویا مان و چهار بازیگر به اسپین آف سریال جدید نان متحرک (The Walking Dead) عنوا عنوان داستان های یان ن (Tales of the Walking Dead) پیوستند. در حالی که صال اصلی نان متحرک در به یایان رسیدن است، یای آن در بزرگال بزرگ تر بوده و وهلاوه بر ملماتی که رار است بر اسا شخصیت بوده است که اکنون ساخت اسپین دیگری آف به مام است. داستان های یان ن نیزهایید و وازیگران آن انتخاب شده اند. Tales of the Walking Dead

گفت: جیلیان نل. زهازه ترین بازیگری که به تیم زیگرازیگران سریال داستان های یان ن می پیوندد، دانیلا پیندا است که هفته گذشته پیوستن او به این عال اعلام م. شبکه AC AMC یدایی کرده که با بازیگر دیگر به این قلق شده اند که مامل الیویا مان، جسی تی تی آشر، رامیرز، لون بابانول و امبث داویدز هستند. C روال ، ، C AMC هیچ اطلاعاتی در مورد شخصیت ییایی که این بازیگران نقششان را بازی می کنند ارائه نشده است و نیست کدی که از شخصیت های سریال است. نان متحرک نیز در این سریال اسپین سپین آفی جدید حضور هندهند یافت.

السال داستان های مردگان متحرک Tales of the Walking Dead

اخبار این میان الیویا مان مشهورترین بازیگری است که به این سریال اسپین آفی می پیوندد،، که بازی در Theal The Newsroom و فیلم سینمایی X-Men: Apocalypse را دارد. پسران، شاهین و سرباز زمستان، شاهین و سرباز زمستان The Transporter Refueled وا بقه نوازی نوازی در ملم The Transporter Refueled را در کارنامه و امبث داویدز نیز گر گر یتالیت طولانی م.

Tales of the Walking Dead هیتاهیت آنتالوژی بودن این سریال بدین ترتیب است که این بازیگران شاید تنها برای یک اپیزود در بال هستند اما قدرت زیگریازیگری و شهرت ها می نداند سری Cal پربیننده C C C C AM شبکه AM.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

فلوکستین ۱۰فلوکستینقرص فلوکستینBuyفلوکستین 20کپسول فلوکستینقرص فلوکستین ۲۰ برای چیستDigital currencyسایت معتبرHome Appliances
تماس با ما