اشاره به سیستم‌عامل واقعیت افزوده اپل در لاگ گایل‌های اپ استور – زومیت

[ad_1]

بستری از بستری می‌سازد که در آن نبوهی انبوهی از زافزارهای کاربردی اجرا می‌شوند و ربراربران از زات آن استفاده می‌کنند. نطوركهناتوركه ميانيند، اپل جوز شركه شركه محسوب كه كه از زنا ینابراین، انتظار می‌رود که هدست هدست اپل را از زامل برپایه‌ای iOS و بهینه‌شده با هدست هدست بگیرید.

OS می‌شود اپلیکیشن در حال توسعه سیستم‌عاملی ویژه ویژه مام احتمال واقعیتی rOS حتی حتی OS است ست هدست هدا هدایت می‌کند و مه‌هامه‌ها و زی‌هازی‌ها باید روی این سیستم اجرا شوند. اوسلایات از عای متن‌باز اپل به‌دست‌آمده‌ها کهالبی را به realityOS ردارد. ضرال‌حاضر، اپل هزاران مهندس نرم‌افزار و سخت‌افزار دارد که روی ه‌هاه‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی کار ر. اعتقاد بر این است که اولین نسل از این ین، ست به یشگرهایشگرهایی با وضوح رار زیاد و عملکرد مقایسه‌شدنی با مک‌بوک‌های پرو ۲۰۲۱ است.

قعاقع، می‌توانم بگویم که اپل در حال ساخت هدستی است که نمونه‌ای از آن با چنین تیاتی تییم است. WWDC یا رویدادی دیگر در هه‌یاهه‌های پایانی سال رونمایی د WWDC DCa رویدادی د هه‌یاهه‌ی دایانی سال رونمایی د اما گزارش‌هایی نیز از تأخیر در سال ۲۰۲۳ به‌گوش به‌گوش می‌رسد.

Steal بانید که ارجاعات به realityOS را با مام «Steven Troughton Smith» توسعه می‌دهد در منبع منبع زاز dyld و در لاگ‌های اپ‌استور استافته است. این هدست هدست از اپ استور ستورای یان شخص ثالث وجود دارد که تجربیات اپلیکیشن واقعیت افزوده و قعیت مجازی را ارائه کنند. اُساعات شبیه‌ساز realityOS می‌دهد که توسعه‌دهی می‌کند برنامه‌های مبتنی‌بر AR / VR قبا را از این‌که این‌که این‌که واقعاً هدست‌ساز باشد، به‌طوری که قر رار نگه‌دارد، یشایش می‌کند.

یلی، امید می‌رود که یلیل معماری رایج تراشه‌ها در هدست و ایرایر دستگاه‌های اپل، اکوسیستم کوسیستمارچه و زگازگاری را از‌لحاظ نرم‌افزاری بمانند. رایید با ارائه مثالی این را بهتر درک کنید. به عنوان مثال در اپل تی‌وی كامپیوتر مک خود زیازی می‌کنید و در صورت نیانی بازی از قابلیت‌های VR، محتوا را با ویژگی‌های ترکیبی هدست آرا، تشخیص دهید.

رچگیارچگی محیط نرم‌افزاری برگ‌برنده‌ای برای اپلیکشین هد و معدود ییایی از این برتری راندار می‌کند. برای خلاص شدن از شر بهم ریختگی، باید از شر بهم ریختگی خلاص شوید، باید از شر ROS خلاص شوید ممکن است توسعه دهندگان از بازگشایی سیستم‌عامل جدید منصرف شوند.

مقاله مرتبط:

جدیدامل جدید با بهره‌برداری از فناوری افزوده‌ها و استفاده‌های کاربردی بهینه از کبراربر، می‌توان دوره‌ای از تعریف کند. یای مثال، در این سیستم می‌توانم از فضای نامحدودی به گستره‌ای ببینم ربربر و انبوهی از ویجت‌ها برای بهبود بهره‌مندی.

دشدهای یادشده در تالت دسکتاپ قرار می‌گیرند و امکان دسترسی آسان به اطلاعات مهم و مفید زاز به یای ارائه داد هم. زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

نطورکهان‌طورکه گفته شد، انتظار می‌رود اولین هدست اپل از نظر فنیلکرد کردار پیشرفته‌ای ارائه دهد. اما طبیعتاً قیمت بسیار رانی نیز خواهد داشت. هنچنین به‌نظر می‌رسد که اپل سرمایه‌گذاری هنگفتی روی آینده‌ی این نوع‌ها انجام داده است. به‌طوری‌که گفته می‌شود این شرکت در سال ۲۰۳۰ یا آیفون را به‌نفع این شرکت‌ها در کنار خود خواهد داشت.

گفتنیا سابقه‌ی درخشانی در افشای درابلیت‌های محصولات اپل دارد. یای مثال، در سال ۲۰۱۸ به‌درستی اعلام کرد که اپل در حال ساخت آی‌پد پروسیستم سیستم تشخیص آی‌دی ست است.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما