استفاده از مواد مصرفی به دست‌آمده از یای ماهیگیری در درل جدید پرچمداران ن – زومیت

[ad_1]

ای ماهی‌گیری تغییر کاربری داده‌شده ماده‌ای قدیمی ده‌یا تشکیل می‌دهند که گلکسی بعدی استفا استفاده می‌کند. هنوز کسی نمی داند دقیقاً این ماده جدید چیست که می کند محیط زیست دربرابر باغ های دورریخته شده حفظ کند. درنتیجه، سایر موارد مانند اینکه آیا از آن در و وا لوازم جانبی یا بسته‌بندی استفاده می‌شود، بدون پاسخ باقی‌مانده‌اند.

رشارش گیزمودو، سامسونگ در اطلاعیه‌های خبری خبری «خلاقانه» جدید خود فاش ش. اینلاعات رازآلود کمی قبل از انتشار آنپکد ۲۰۲۲ است. سمیاسمی که روز چهارشنبه بهمن بهمن ۱۴۰۰ رار می‌شود. در این مراسم، خانواده دهلکسی اس ۲۲ رونمایی خواهند کرد. می‌شود غول فناوری کره‌ای قصد دارد از پلاستیک‌هایی که روزی به اقیانوس ریخته شود، می‌شود به سر سراسر خط‌تولید خود استفاده کند و این سیاست از دستگاه‌های معرفی شده در آنپکد زا زا زا باشد.

استفاده از ماده موجود در تور ماهیگیری در گوشی هوشمند

رهامسونگ درباره اقدام جدید گفت:

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم.

گفت: داخل نمی شوم. این ادعا اشتباه ؛ نیست صندوق جهانی حیات وحش جهانی رشارش می‌دهد یایل ماهیگیری ارواح (شامل تورها و به‌هاب‌های دور ساخته‌شده) تقریباً ۱۰ درصد از ۱۲.. این یکی از کشنده ترین اشکال پلاستیکی موجود آبه است.

مرتبط الهي:

مسونگامسونگ، تنها شرکتی نیست که از مواد پایدار در درلاتش استفاده ده. Ocean Plastic Mouse Ocean Plastic Mouse نیز گذشته گذشته وساوس پلاستیکی اقیانوس (Ocean Plastic Mouse) گلوله‌های همین مواد دیگر ترکیب تا پوسته را بسازند. حتی بسته‌بندی این ینل نیز زگازگار با محیط‌زیست است و از چوب زیازیافتی و الیاف طبیعی،

به‌زودی متوجه می‌شویم که ماده‌ای مرموز مرموز با محیط‌زیست مسونگام‌سونگ چیست؟ پس پساید تا روز آنپکد ۲۰۲۲ ۲۰۲۲ نیمانیم.

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

تماس با ما