استارتاپ آمریکایی ییاهد از زا گوشت زهازه زهازد – زومیت

[ad_1]

لیزا دایسون و نان ریدگفت: داخل نمی شوم. هاه حلی ی که یک آن به غذای معمولی انسان‌های زمین گره است. اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا وارد شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.

ورزیاورزی بیش از کل صنعت حمل‌ونقل روی ره‌یاره‌ای ما گازهای آلاینده وارد جو می‌کند و نان بخش‌های مختلف صنعت وزیورزی هم صنعت سهم سهم ارار را دارد. وجود این در مردم گوشت گوشت ادامه می‌دهند می‌دهند مصرف جهانی حدود 350 میلیون دلار است و این رقم روزبه‌روز روزبه‌روز هم می‌شود. تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۵۰، جمعیت نان به ۱۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. افزایش بیش از حد معنی است که در آینده آینده افزایش‌های بیشتری دارد که جمعیت یک زمین اضافه خواهد شد.

اما این دو ناشناس در ابتدای مسیر به‌طور مامل در نحوه انجام کار مدشان مطمئن باشید؛ نبودند. اینها که یک روز در طی یایی خود را با تحقیقاتی از ناسا که در ۱۹۶۰ ۱۹۶۰ انجام دادند و بعد از طی نان به دست موشیاموشی سپرده شدند موشیاج شدند. در یک سند از سال ۱۹۶۷ راه‌های تغذیه‌ای فضانوردان در سفرهای فضایی در مورد بررسی رارهای گرفته شده. ازل ی‌تریناخصه‌ی سفرهای فضایی این است که کم‌کم و محدود در د رردارد. یکی از ایده‌های مطرح شده در تحقیق آن ناسا، با باکسید کسی بود که نوردانوردان را برای تولید غذا بیرون می‌آورد.

گوشت قرمز

ازآنجاکه برنامه‌های سفرهای فضایی ناسا در آن نان هرگز به مریخ مریخ نرسید نتیجه نتیجه این ایده هم به‌طور مامل اجرا نشد. یسونایسون و رید تصمیم برداشت مفهوم اصلی نهفته در این تحقیق را دریافت کرده و ستفا استفاده از آن،، طرح مد زمین خود را برای یک هدف دیگر اجرا کنند. دایسون میگوید:

زا از جایی که آن‌ها طرح را متوقف می‌کند، ادامه مهادیم.

Iver سال ۲۰۰۸، این مفهوم ده‌ها ساله الهام‌بخش دایسون و شد تا کیوردی Kiverdi را ارائه کنند. کیوردی طرحی است که از دی‌اکسید کربن بازیافت‌شده به‌منظور تولید یدلاتی مانند جایگزین‌های مبتنی بر میکروب یای روغن روغن و روغن تات می‌کند.

در سال ۲۰۱۹، استارتاپ مستقر در کالیفرنیا موسوم Air Protein را هم به‌عنوان پروژه‌ای نبیانبی انجام داد. اهدفارتاپ هدفلید گوشت از رتای بود بود. این شرکت گاز دی‌اکسید کربنی (گاز گلخانه‌های مخربی، که ما را گرم می‌کند) این فرآیند مشابه نحوه نحوه عملکرد ماست از شیر است.

مرتبط الهي:

پروتئین هوا، یای هیدروژنوتروفیک درا در داخل مخازن تخمیر پرورش می‌دهد آن‌ها را با ترکیبی از دی‌اکسید، استخراج، داد معدنی، آب نیتروژن نیتروژن می‌کند. نتیجه‌ی نهایی یک آرد غنی از پرورش با مشخصات اسید آمینه‌ای بهابه پرورش است. ایده پرسشی به ذهنتان رسیده است: موضوع قهائقه و تغییر نوع هدف چگونه امکان پذیر است ماکای نمونه امکان تبدیل گاز دی‌اکسید به سینه‌ی وجود ردارد رد یسونایسون در مورد پرسش فوق اینگونه توضیح می‌دهد:

و به آنها گفت: چرا مضطرب هستید؟ [گوشتی] وتاوت مد نظرتان را به شما بدهید.

نجانسیل نجات‌بخش بودن در زمینه‌های آب‌وهویی در این صنعت دارای دو است. جنبه اول این است که یندایند ذاتاً به‌عنوان فرآیندی با خروج کربن کربن می‌شود می‌شود. راه های مختلفی برای خلاص شدن از شر جای جوش وجود دارد، مانند اسکار آکنه، اسکار آکنه، اسکار آکنه، اسکار آکنه، اسکار آکنه، اسکار آکنه.

جنبه‌های دوم جراجرا هم این است که در یندایند جدید زمین رار کمتری یای تولید گوشت واو نیاز خواهد داشت. در واقع مقدار مورد نیاز زمین برای تولید مقدار یکسانی از گوشت واو، به‌میزان ۱/۵ میلیون برابر بیشتر است. همچنین فناوری جدید مقدار مصرف آب آب در مسیر تهیه گوشت نیز به نان ۱۵ هزار برابر کاهش هش.

مرتبط الهي:

احتمالاً شما هم به نان رسیده باشید که آیا این ًاوری از حیث مقرون‌به‌صرفه هستند با روش‌های رقابت سنتی؟ در واقع مهم‌ترین موضوع، رقابتی بودن فرآیند با صنعت یدلیدید، حتی حتی حتی حتی امکان رقابت با سایر جایگزین‌های گوشتی مانند سویا و یکوپروتئینایکوپروتئین است. یسونایسون یادآوری می‌کند که وریاوری شرکتشان به هیچ زمینی نیاز ندارد، از حداقل منابع استفاده می‌کند به انرژی‌های انرژی‌های ناپذیر متکی است که ‌ح رزال ارزان‌تر می‌شوند:

وریاوری همیشه به ما این امکان را می دهد که از ابتدای کار عم بسازیم. بلکه ساختار ساختارهای پیش نان نیز در حال کاهش خواهد بود.

اینارتاپ توجه سرمایه گذارانی نیا هم ج خود بلب ب اب. ADM Ventures ، Barclays و GV مشابهی را در ابتدای سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۰ میلیون دلار سرمایه زایه دریافت کردند. دایسون میگوید:

در درلاش تا نحوه استفاده از گوشت را دوباره تعریف کنیم. ًاً از اینکه بخشی از چنین جنبشی، نوزده‌ان‌زده‌ام است.

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما