ارزش زا فیسبوک از نان تغییرنام به ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است – زومیت

[ad_1]

کربرگارک زاکربرگ همه‌چیزاقعا همه‌چیز را در متاورس ورس. متامل متقاعد شده است که دنیای مجازی و مشترک فن اوریاوری خواهد بود ازاین‌رو، سال گذشته تغییر نام فیسبوک به بودیما بودیم. پس از این تغییر مام، چه اتفاقی برای این رخ داده است ست اگر می خواهید از درهم ریختگی خلاص شوید، باید از درهم ریختگی های مورد نیاز خود خلاص شوید، باید از شر بهم ریختگی های مورد نیاز خود خلاص شوید.

بایگاه هالاتری از زا رار راند.

ریاری از زلات متا از تغییر مام این شرکت نشئت نمی‌گیرد نمی‌گیرد 14لکه بخشی از نتیجه‌ی نتیجه‌ی سیاست‌های ی، اپل در 14 iOS 14 معرفی شد. To connect with iOS جاربران ج ج ج ز یغ یغ یغ یغ یغ یغ یغ یغ ری ری ری ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن عا اعلام کرد که در سال جاری باعث کاهش ۱۰ میلیارد دلاری درآمد یغلیغاتی این شرکت خواهد شد. خبری که در یک روز ۲۳۲ میلیارد دلار از ارزش ارزش رزشازار این شرکت را نیز کاهش داد.

در زیر تعداد کاربران فعال روزانه فیسبوک را در زه‌هازه‌های مختلف مشاهده هده.

نمودار کاربران نال روزانه نه

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. شرکت‌های غول جست‌وجوی اینترنتی اینترنتی اندازه‌گیری‌های اپل سختگیرانه نیست و قاقل تا دو سال آینده در آینده نخواهند بود.

افزون‌براین، فیسبوک فیسبوک جدیدترین رشارش درآمدش، منظره‌های ناخوشایند را ارائه کرد. گفت: داخل نمی شوم. ایتلاوه‌براین، بخش قعیتاقیت افزوده و واقعیت مجازی (Reality Labs)

الهه های مرتبط:

دیگر اینها این است که بیشتر از شرکت‌ها به‌دنبال ورود به حوزه‌های ورساورس‌ها هستند، بیشتر ربرابران عادی دربرابر آن وتاوت وت. این وباید متاورس وب 3.0 و NFT شرکت‌هایی را که هیجان‌زده کند، سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری روی این وری‌هاوری‌ها هستند. ، این‌حال، بسیاری از مردم در حالت ممکن دربرابر این واژه‌ها بی‌اهمیت و در ح تالت خشم خشمگین شنداشند. حتی پتنت مربوط به وریاوری تبلیغاتی ردیابی چشم در ورساورس نیز کمکی کمکی به وضعیت نشده است.

ارزش رزشازار متا ادامه ۵۶۱ ۵۶۱لیارد دلار است. اگر سوال یا ابهامی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. ینابراین ، ،ارچوب اصلی این برند خل خاصی نیست رد اما یاد متاورس آن‌طور که زاکربرگ فکر می‌کند، ایده‌های انقلابی بیاشد.

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما