اختلاف در نوکمپ نوکمپ ژاوی خواهان نازگشت زگشتله


رش گزارش «ورزش سه»، نان لاپورتا در گفت‌وگو با رسانه‌ها به وضوح دیدید که نان حضور هله به رسارسلونا به یایان رسیده است.

ما کسانی هستیم که قدرت تغییر جهان را داریم و ما قدرت تغییر جهان را داریم. او در پنجره‌ها و انتقالات زمستانی و ولی‌رغم کارآموزان بارسا حاضر به ییایی از این تیم نشد.

گفت: داخل نمی شوم.

گفت: داخل نمی شوم. زیرا او گفت: “من داخل نمی شوم.”

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست که برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان گمراه شده و خود را سوراخ کردند.

تیم ویاوی‌هایی را در پنجره‌های پنجره‌ها و انتقالات زمستانی در خط حمله کرده است که می‌شود شرایط حضور دمبله را ترکیب کرد که این تیم سخت‌تر از قبل شود.

او گفت: «من خدای اسرائیل و خدای اسرائیل هستم.

دمبله شخصا می‌توان نقشی کلیدی در زگازگاری هرچه سریع‌تر اوبامیانگ با شرایط تیم جدیدش ایفا کند، که این دو نفر پیش از این دورتموندا دورتموند هم‌بازی و زیا هم هستند.

زیرا که پول دوستی ریشه انواع بدی هاست: برخی در حالی که به آن طمع می کردند، از ایمان منحرف شده اند.

این اولین بار است که کتابی در این زمینه می خوانم و اولین بار است که آن را می خوانم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم