احتمال حضور نیانی در استقلال با این اینل

[ad_1]

خبر خبر: 1808541/41

نان: 23:11
1400/11/14

دیدازدید: 127621

وضهاوضه دوسر برد برد نکو واد

تاکرات باشگاه فولاد دان و استقلال با فرمول رشد در نهانه به نجانجام رسیدن رار گرفته شده است.

رش گزارش ورزش سه سه، ستق ستق ال ال ال و و و و و و و و و و و و و و شت شت شت شت شت شت شت شت شت شت و زیکن و و و و و و و و و و و و و و هنوز. زیکنیازیکنی به اردوی آبی‌پوشان که روز روز نیز در رچوبارچوب هفته اول دور مسبقات به مصاف هوادار بروند نیز اضافه شده است.

من تو را راحت نخواهم گذاشت: من پیش تو خواهم آمد.

او گفت: «من یهوه، خدای اسرائیل هستم،

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید. پیشنهادی که خیلی باب میل گرشاسبی و همکارانش نبود، اما حالا باشگاه استقلال برای نهایی کردن این انتقال حاضر شده است تا عارف آقا شاگرد گذشته فصل جواد نکونام در فولاد خوزستان را نیز وارد کند تا رضایت این مربی و همینطور باشگاهی از اهواز را برای صدور رضایت نامه انتقال دهد. نیانی به استقلال کند کند پیشنهادی که به نظر می رسد مدیران باشگاه فولاد خوزستان را متقاعد کند و با همین فرمول بهزودی صالح حردانی بهعنوان اولین استقلال در پنجره زمستانی معرفی شود و عارف آقاسی نیز پس از حضور چند ماهه در اردوی استقلالی ها، بههمراه آرش رضاوند به فولاد خوزستان بازخواهد گشت. نکونا نکونام علاوه بر تقویت خط میانی تیمش، در مرکز تیمش را برای نیم فصل دوم و زی‌هازی‌های آسیایی بهتر کرده است.


00ارف آقاسی در آخرین روزادماه 1400 به نان سومین خرید استقلال با قراردادی دو هاله برای حضور در لیگ و یکم معرفی شد. این ینازیکن حالا بار دیگر در نهانه بازگشت به تیم بقابق خود است ست گفت: داخل نمی شوم.

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما