آلیو سیسه جذابتر و موفق تر از برونو متسو

[ad_1]

رش رشارش “ورزش سه”، این در این تصویری که همیشه است: این لحظه بسیار مقدسی است.

رس در رسارس 2015 هدایت سنگال را برعهده گرفت، ارها مورد انتقاد بود، به سخن گفتن و عطر اعتراض‌های بسیاری به انتخاب‌های تاکتیکی ا و گوش می‌رسید. اما این مدافع سابق پی اس همیشه ایده‌ها و نظرات پیش پیش رفت.

اولین اینانی سنگال در مام ملت‌های یا انتقام کوچکی برای این مربی بود. If you want to know more about this topic (2006,2008 and 2010), لطفا با ما در سال 2013 تماس بگیرید، جام بلمدی در 2019ال 2019 ساکن…

سیسه در یگایگاهی موفق به کسب نیانی نی پیش پیش از این یک ز از «پوست جادوگران» نشده است. برونو متسو ، یای استفان ، هنری کسپرچک آا آلن ژیرس مام نتوانستند سنگال را به قله افتخار آفریقا برسانند. این ریاری است که این مربی در 24 ساعت 46 ساله انجام خواهد شد.

وقتی سیسه ایتایت سنگال را برعهده گرفت، اینست منابع ذهنی لازم نگیزهای انگیزه دادن به کشوری پیدا کند که رار در اولین دوره مام ملت‌های آفریقا با حضور نل ژیرس.

سنگال سنگال در شرایط بحرانی نیارشت. او کالیدو کولیبالی را متقاعد کند که هناهن تیمی این کشور را کند کند. اول این اولین حضورش در مام ملت‌های آفریقا را از مرحله اول عبور و این اتفاق برای اولین بار از 2006ال 2006 رخ داد!

هر چند این تیم در هله یک رمارم توسط کامرون در ضربات پنالتی از دور بقابقات ت شد،، حریفی نه یتایت قهرمانی جام قهرمانی را بالای ببرد ببرد.

تحتال تحت یتایت سیسه برای اولین بار پس از 2002ال 2002 به جام جهانی 2018 روسیه هاه پیدا کند اما شیرهای او در همان دور اول حذف شود.

ی مام ملت‌های آفریقای 2019 مصر مصر دومین حضور در این رقابت‌ها به باب می‌آمد، تو نستانست به فینال می‌رسد اما با یک گل برابر الجزایر خورد.

گفت: داخل نمی شوم.

سیسه در تاریخ ششم فوریه ثبت رکوردی را به ثبت نداند. تیم این مربی از زمان شکست در فینال جام ملت‌های یای 2019 تا به حال در هیچ رار رسمی‌ای شکست ست.

او روز ایکشنبه در نستانست انتقامش را از زانی که مام در حال اعتراض به او و بدگویی از سیستم او بودند.
منبع: Quotidien

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما